Duchovná ríša

Nad bytostnou ríšou sa vznáša duchovná ríša. Tak ako každý svet je inej podstaty, aj duchovná ríša je úplne iného druhu než svety pod ňou. Je nehmotná, a preto večná, nepodlieha starnutiu ani rozkladu. Už jej názov prezrádza, že v nej žijú duchovia. Aby sme lepšie pochopili ich podstatu a ich postavenie v stvorení, zopakujeme si, akí obyvatelia žijú v jednotlivých svetoch pod nimi.

neskoršie stvorenie