Zákon doplnenia celku

Spolu s predchádzajúcim zákonom rovnorodosti úzko súvisí zákon doplnenia celku. Podľa neho sa v rovnakom druhu v čase zrelosti priťahujú protiklady, opačné póly - kladný a záporný, samec a samička, muž a žena, lebo tvoria spolu dokonalý celok. Práve preto je prvým predpokladom zákona o doplnení celku, rovnorodosť. Spáriť sa môže napríklad kohút a sliepka. No kohút a mačka sa nespária, lebo nepochádzajú z rovnakého druhu. Ani dve sliepky sa nespária, aj keď pochádzajú z rovnakého druhu, chýba im totiž protipól.

Podobné je to aj s ľudskými vlastnosťami. Nie rovnaké, ale rôzne sa dopĺňajú do celku. Keď majú napríklad obaja partneri rovnakú vlastnosť - nestálosť, v ich vzťahu niet pokoja a poriadku. Prevláda v ňom chaos a nevyrovnanosť. Ak sú však obaja partneri maximálne stabilní, chýbajú im nové impulzy, nudia sa alebo si svoju obmedzenosť ani neuvedomujú. Najideálnejší stav pre harmonický život vytvára dvojica, ktorá sa dopĺňa odlišnými vlastnosťami, ale napriek tomu uznáva rovnaké životné hodnoty a ciele.