Jemnohmotnosť (Onen svet, záhrobie)

Jemnohmotná časť Zeme - jemnohmotnosť, hovorí sa jej aj onen svet, záhrobie, astrál, je staršia ako hrubohmotná časť - hrubohmotnosť. V jemnohmotnosti sa vyvíjala naša duša, lebo vznikla skôr než hmotné telo. Jej vznik si ešte vysvetlíme neskôr.

Už je aj vedecky dokázané, že po smrti vychádza z tela neviditeľná energia - duša, ktorá má určitú váhu, i keď v porovnaní s telom nepatrnú. Vedci ju zmerali, a tým dokázali, že duša je tiež hmotná. Naše telo smrťou zaniká, rozpadá sa na pôvodné prvky, ktoré sa po každom majiteľovi stávajú dokonalejšie, a tým preduchovňujú hmotu. V dôsledku zákona rovnorodosti nemôže duša po smrti tela ostať na Zemi, lebo jej jemná podstata sa tu nemôže aktívne prejavovať a pôsobiť na svoje okolie. Podľa zákona spätného pôsobenia a zákona rovnorodosti sa vracia do miesta svojho pôvodu - do jemnohmotnosti, kde pokračuje na inej úrovni vo svojej vedomej existencii.