Základná sila

Celým vesmírom preniká neviditeľná energia - základná sila. Prejavuje sa ako teplo a svetlo, ktoré za pôsobenia večných zákonov udržiava jednotlivé úrovne stvorenia. Hoci je hmota nehybná a nemá vlastné teplo, napriek tomu každé teleso zvlášť a celý vesmír rotuje. Základná sila ho zahrieva a krúti prostredníctvom vyššieho sveta, o ktorom si povieme neskôr.

Aj človek je v kontakte so základnou silou, ktorá existuje mimo neho. Spája sa s ňou prostredníctvom citu a jeho hnutí. Keďže je táto sila neutrálna, dá sa použiť aj pozitívne aj negatívne; podľa kvality citov. Základná sila je akoby vodičom, cez ktorý sa sprostredkúva dobro, ale aj zlo, šťastie, ale aj nešťastie. Keby človek nemal k dispozícii túto základnú silu, bol by na zemi v možnostiach existencie a vývoja veľmi obmedzený. Spomínaná sila sa nazýva základná, lebo okrem nej prúdia vesmírom aj iné energie - z nižších svetov, na ktoré sa nenapájame citom, ale rozumovými schopnosťami a činnosťami.
.

Vo vesmíre nie je ticho a tma, ako sa nám to zdá pri pozorovaní nočnej oblohy. Všetky telesá vo vesmíre žiaria ako drahokamy a ich farebné odtiene prezrádzajú, aký je na nich život. Vo vyšších svetoch sa farba zlučuje so zvukom a v tejto jednote znie nepredstaviteľne krásna hudba, nazývaná nebeská harmónia. S každou zmenou akordov sa mení farba aj intenzita vyžarovaných lúčov.